Slovenský a Aggtelekský Kras

Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO

Je málo miest na svete, kde by sa na jednom súvislom území nachádzalo toľké množstvo prírodných krás, pokladov a kultúrnych zaujímavostí. Národný park Slovenský kras, spoločne s priľahlou oblasťou Aggtelekského krasu v Maďarsku je takým miestom. Svojou rozlohou predstavuje najväčšie krasové územie v strednej Európe. Ide o obrovskú vápencovú tabuľu s mierne zvlneným povrchom, ktorá bola v dávnych geologických časoch histórie Zeme asymetrický vyzdvihnutá a má mierny sklon smerom k juhu. Hlboké kaňonovité doliny rieky Slanej a Štítnika, tečúce od severu, rozdeľujú toto unikátne  územie na menšie časti: Koniarsku planinu, Plešivskú planinu a Silickú planinu, ktorú vo východnej časti oddeľuje Turnianska kotlina od Zádielskej a Jasovskej planiny. viluta

 

Na rozdiel od okolitých pohorí, ktoré sa vyznačujú bohato členeným reliéfom, Slovenský kras charakterizuje dobre vyvinutý krasový reliéf s množstvom krasových foriem. Patria k ním najmä škrapy, tvoriace miestami pozoruhodné škrapové polia (napríklad v oblasti Kečova a Silickej Brezovej), krasové jamy (závrty), úvaly (severne od obce Silica), krasové priehlbne (najtypickejšou sú tzv. Bučiny),  chrbty, slepé a poloslepé doliny (severne od Silickej Brezovej). Celkový ráz územia dotvárajú krasové jazierka (neďaleko Silice), hlboké kaňonovité doliny a tiesňavy (Zádielska, Hájska), podzemné dutiny, bohaté podzemné toky, vyvierajúce na úpätiach svahov planín ako vyvieračky, priepasti a jaskynné systémy.  Predovšetkým jaskyne v Slovenskom krase (Gombasecká, Domica, Krásnohorská, Silická ľadnica) predstavujú z turistického hľadiska najatraktívnejšie prírodné výtvory, ktoré boli spoločne s jaskyňami  Ochtinskou aragonitovou, Stratenskou, Dobšinskou ľadovou, ako aj so systémom jaskýň národného parku Aggtelek v Maďarsku zapísané v roku 1995 do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.  Jedinečné podmienky tohto územia sa odrážajú aj v rozmanitosti  jeho flóry a fauny, charakteristickej rozsiahlymi lesmi a lesostepami, ktoré miestami prechádzajú do stepného pásma. Skutočným prírodným klenotom je malebná, najrozsiahlejšia planina Slovenského krasu – Silická planina, ktorej okraje lemujú mohutné a strmé svahy, vysoké na niektorých miestach až 400 metrov. Na území Slovenského krasu je zaznamenaných vyše 1 200 jaskýň, predstavujúcich unikátny, rozmanitý a nedotknutý podzemný svet, skrývajúci mnoho prírodných aj kultúrnych tajomstiev, medzi ktorými dominuje jaskynný systém Baradla – Domica. Silická planina zas ponúka množstvo hlbokých priepastí, puklín a unikátnych krasových javov, medzi nimi aj 180 metrov hlbokp priepasť Brázda, ktorá je národnou prírodnou pamiatkou.

 

Pre každého cestovateľa, turistu i náhodného návštevníka ponúka tento región aj mnoho kultúrnych a historických pamiatok. Medzi nimi vyniká svojou polohou a zachovalosťou najmä hrad Krásna Hôrka, ale i historické centrum mesta Rožňava, kaštieľ Betliar,  mauzóleum Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí na slovenskej strane, ako aj kaštiele a kúrie (Jósvafo, Szin, Szinpetri), či tradičná ľudová architektúra (Perkupa) na maďarskej strane. http://sonna.com.ua/catalog/postelnoe-bele/vilyuta/

 

Na tomto mieste vám ponúkame prehľad toho najzaujímavejšieho i najkrajšieho čo sa na území Slovenského krasu nachádza, spoločne s typmi na výlety a túry za dobrodružstvom (Krásnohorská jaskyňa) i poznaním (kaštieľ a park v Betliari), ako aj  informácie, ktoré sa môžu stať cennou výbavou každého návštevníka Aggteleského národného parku a Národného parku Slovenský kras.

Mapa


Zobraziť KRAS na väčšej mape

Foto dňa

Panoráma dňa:

Zádiel

Vyhľadávanie

 

Najčítanejšie články