O projekte

Ukážme svetu krásy Krasu!
Združenie Karpatský euroregión Slovensko, ako vedúci partner v spolupráci s Aggtelegským národným parkom (ANPI) a Turistickým informačným centrom v Rožňave zrealizovali spoločný cezhraničný projekt zameraný na prezentáciu turistických zaujímavosti unikátneho krasového územia v maďarsko-slovenskom pohraničí. Projekt „Ukážme krásy našich krasov celému svetu“ vychádzajúci zo zápisu jedinečných jaskýň v danom území do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO v roku 1995, podporený zo štátneho rozpočtu SR sumou 20 – tisíc Eur (celkový rozpočet projektu predstavuje sumu 22 240 Eur) zabezpečí dynamickú audiovizuálnu propagáciu regiónu (vrátane mesta Rožňava s blízkym okolím) prostredníctvom turistickej „online“ databázy, spoločnej webovej stránky dotknutého územia, ako aj tlačenej publikácie (v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku), s dôrazom na prírodné a kultúrne pozoruhodnosti maďarsko-slovenskej krasovej oblasti.
 

Hlavné výstupy projektu:
Web: www.kras-karszt.eu
Publikácia: Krásy našich krasov плед купить
 

Oblasť podpory:
Euroregionálne aktivity v zmysle § 13 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
 

Bližšie informácie:
Ing. Gabriel Kiss – projektový manažér
Karpatský euroregión Slovensko
Hlavná 68
040 01 Košice
kiss@ker.sk
www.ker.sk
 

Autori:
Ing. arch Mária Naďová;
Mgr. Tibor Ičo;
Kolektív ANPI;
 

Fotografie:
Mgr. Tibor Ičo;
Ing. Gabriel Kiss;
Ing. Michal Rengevič, Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň (www.ssj.sk);
Egri Csaba, archív ANPI.
 

„Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“

Partneri

Foto dňa

Panoráma dňa:

Aggtelek

Vyhľadávanie

 

Najčítanejšie články