UNESCO

Jaskyňa Baradla
Je to najznámejšia a najdlhšia jaskyňa Maď...
Jaskyňa Béke
Jaskynná túra vedie cez pestré červené a b...
Jaskyňa Domica
Podzemný zázrak zvaný Domica V Antike bo...
Gombasecká jaskyňa
Nachádza sa na západnom úpätí Silickej pla...
Jasovská jaskyňa
Prvá jaskyňa, ktorú na Slovensku sprístupni...
Jaskyňa Kossuth
V chotári obce Jósvafő sa nachádza jaskyňa...
Krásnohorská jaskyňa
Na okraji obce Krásnohorská Dlhá lúka objav...
Jaskyňa Meteor
Je to atraktívna závrtová jaskyňa v závrte...
Ochtinská aragonitová jaskyňa
Unikátny prírodný výtvor v celosvetovom mer...
Jaskyňa Rákóczi
Táto nádherná jaskyňa sa nachádza pri obci...
Jaskyňa Imre Vass
Nachádza sa vo vonkajšom okruhu obce Jósvaf...

Jasovská jaskyňa

Prvá jaskyňa, ktorú na Slovensku sprístupnili verejnosti, je skutočnou učebnicou dejín, od najstarších čias po dnešok. Keď jej znovu otvorené priestory ponúkli mnísi blízkeho Jasovského kláštora v roku 1846 zvedavým zrakom návštevníkov, mala za sebou už bohatú históriu. Obývali ju v staršej dobe kamennej, neskôr tajomný ľud bukovohorskej a kyjatickej kultúry, o čom svedčia početné a vzácne archeologické nálezy. V roku 1452 zanechali na stene  jej Husitskej siene nápis mastným uhľom bratríci. Gotickým písmom oznamujú svetu víťazstvo oddielov Jána Jiskru z Brandýsa, nad vojskami Jána Hunyadyho, v bitke pri Lučenci. Spoločne s jaskyňami Slovenského krasu sa v roku 1995 stala súčasťou svetového prírodného dedičstva a zapísali ju vedľa egyptských pyramíd a čínskeho múru, do zoznamu UNESCO.

Raj kvapľov aj netopierov

Nachádza sa v Medzevskej pahorkatine Košickej kotliny, v prírodnej rezervácii jasovské Dubiny, na území chránenej biosférickej oblasti Slovenského krasu, pod skalou na ktorej kedysi stál mohutný hrad. Vytvorili ju podzemné toky riek Bódva a Teplica v strednotriasových vápencoch a dolomitoch v dĺžke 2 800 metrov, z ktorých je sprístupnených 980 metrov. Pred očami návštevníka rozohráva podzemnú symfóniu bizarných útvarov, sintrových výplní, meandrovitých korýt, štítov, bubnov, brčiek. Na týchto miestach si človek najlepšie overí podoby a rozdiely medzi stalagmitmi, rastúcimi od zeme, či stalaktitmi visiacimi zo stropu. V mohutnom Starom dóme sa spojením takýchto kvapľov vytvoril obrovský stalagnat vysoký 6 metrov a s obvodom 28 metrov! Majestátne rozmery dómu (60 metrov dlhého, 10 metrov vysokého a 30 metrov širokého) vzbudzujú úctu z trpezlivého výkonu dvoch nenápadných podzemných riečok, ale aj z neprekonateľnej tvorivej fantázie prírody. V susednom Dome netopierov zas zimuje 19 druhov týchto tajomných lietajúcich cicavcov, vrátane vzácneho druhu – Rhindophus ferrumequinum.

Speleoterapia

Jaskyňa tvorí päť poschodí, pospájaných komínmi, v rámci prehliadkového kruhu musí návštevník absolvovať výškový rozdiel 360 metrov po 314 schodoch. Od roku 1995 sa tu začali v spolupráci s neďalekými kúpeľmi Štós organizovať ozdravovacie pobyty v rámci speleoterapie. Pri liečbe alergií a rôznych astmatických ochorení sa využíva vysoká vlhkosť, stála teplota a mimoriadna čistota vzduchu, o ktorej už v dávnej minulosti vedeli aj premonštráti z miestneho kláštora. Prezerať si tie podzemné krásy je však možné len v sezóne, teda v období od 1. apríla do 31. októbra denne, mimo pondelka. Po prehliadke bohatej na zážitky dobre padne občerstvenie v blízkej reštaurácii Starý mlyn, kde sa možno aj ubytovať. A ráno pokračovať v objavovaní krás Jasova.

Jasovský kláštor

Bolo by skutočným hriechom nepozrieť si tunajší kláštor, nádhernú a impozantnú barokovú stavbu z rokov 1750 až 1776, ktorá sa pripravuje na rozsiahlu rekonštrukciu. Národná kultúrna pamiatka, jasovský kláštor Jána Krstiteľa má svoj pôvod už v 12. storočí. V priebehu rokov sa menil na pevnosť i hrad, v 17. storočí bol vypálený vojskami odbojného feudála Imricha Thokolyho, v 18. storočí bol sídlom mníšskeho rádu premonštrátov, ktorí ho premenili na umelecký skvost podľa projektov viedenského architekta Františka A. Pilgrama. Pozoruhodná je najmä sochárska výzdoba z dielne známeho umelca Jána A. Krausa. Doslova dych vyrážajúce sú však monumentálne (niekoľkokrát zreštaurované) fresky na klenbe kláštorného kostola od slávneho barokového majstra Jána Lukáša Krackera. Kláštor, s kostolom a záhradou tvorí najkrajší ucelený barokový komplex na Slovensku. Od roku 1990 je opäť sídlom mníchov z premonštratskeho rádu a nie je voľne prístupný pre verejnosť.

Fotografie:
-    Mgr. Tibor Ičo;
-    Ing. Michal Rengevič, Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň (www.ssj.sk);
 

Foto dňa

Panoráma dňa:

Zádiel

Vyhľadávanie

 

Najčítanejšie články