Slovensko

Ochtiná

Obec Ochtiná leží na hornom toku rieky Štítnik. V minulosti bola významným baníckym a železiarskym centrom, ale aj dnes môže návštevníkom veľa ponúknuť. Nachádza sa tu vzácna sakrálna pamiatka – evanjelický kostol, vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Pôvodne románsko - ranogotický jednoloďový kostol bol postavený v 1. pol. 13. storočia.  
                                            

V 15. storočí bol rozšírený o severnú bočnú loď. Kaplnka ev. kostola a.v. má hviezdicovú klenbu z 15. stor. Nástenné maľby pochádzajú z r. 1370. Oltár a kazateľnica sú barokové. Južný gotický portál s drevenými rokokovými vyrezávanými dverami je z 18. stor. V obci sa nachádza baroková budova evanjelickej fary z 1. pol. 18.storočia. Pamätná tabuľa na jej priečelí dokumentuje, že tu pôsobili profesor Jonáš Bubenka, ktorý pripravil prvé vydanie diela Orbis Pictus, priekopník slovenskej vlastivedy Ladislav Bartholomaeides a publicista Daniel Lichard.
 

Najväčším turistickým lákadlom Ochtinej však je Ochtinská aragonitová jaskyňa, ku ktorej sa dostanete po značenom turistickom chodníku. Jaskyňa je svetovým unikátom, kvôli pestrej aragonitovej výzdobe, vytvárajúcej rôzne tvary podobné trsom, kríčkom, koralom a hniezdam. Vzhľadom na jej jedinečnosť bola Ochtinská aragonitová jaskyňa zaradená do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Okrem týchto zaujímavostí je obec Ochtiná známa remeselnou výrobou zvončekov a včelárstvom.

Kontakt na cirkevný zbor Ochtiná: 0905 874 096.
GPS: 48.683693405, 20.325648487

Fotografie:
Ing. Gabriel Kiss;

Betliar
Betliarsky park patril do roku 1945 významnej ...
Dlhá Ves
Dlhá Ves sa nachádza v slepej Dlhovskej dolin...
Galéria Andrassy
Secesná budova v Krásnohorskom Podhradí bol...
Hájska dolina
Menej známou krasovou oblasťou, oddelenou od ...
Husitský kostol v Lúčke
O tom, že husiti na východnom Slovensku žili...
Koceľovce
Koceľovce sa nachádzajú v gemerskej časti S...
Krásna Hôrka
Národná kultúrna pamiatka. Na pôvodne star...
Mauzóleum
Impozantné, nádherné, turistami celého svet...
Ochtiná
Obec Ochtiná leží na hornom toku rieky Ští...
Plešivec
V stredoveku bol Plešivec významným centrom...
Rožňava
Významným administratívnym, ekonomickým, ku...
Silická Ladnica
Dojem z priepasti - jaskyne, keď ju navštív...
Sokolia skala
Navštíviť prírodnú rezerváciu Sokolia ska...
Szadvar
Naučný chodník Szádvár - (Szogliget), dlž...
Štítnik
V romantickej časti horného Gemera, v jednom ...
Turniansky hrad
Na výraznom hradnom vrchu (terén s rozlohou ...
Zádiel
Tento krasový kaňon v dĺžke troch kilometr...

Maďarsko

Aggtelek
Obec je známa vďaka jaskyni Baradla. Zo 51 me...
Bódvaszilas
Rímsko katolícky kostol dediny bol postavený...
Gömörszőlős
Jediná obec v Maďarsku, ktorá si vo svojom n...
Jósvafő
Pamiatkovo hodnotná časť obce - stará dedin...
Kelemér
Jediný obnovený sedliacky dom v regióne, kto...
Mártonyi
Paulínsky kostol a kláštor v časti Három...
Perkupa
Rekonštruovaná sušiareň na ovocie, ktorú v...
Szalonna
Rotunda reformovaného kostola z doby Árpádov...
Szendrő
Reformovaný kostol S prekrásnou panorámou na...
Színpetri
V obnovenom objekte starého vodného mlyna bol...
Szögliget
V Múzeu ľudových tradícii uja Pištu/ Pista...
Tornakápolna
Reformovaný kostol obce má cenný interiér...
Tornaszentandrás
Rímsko katolícky kostol na kopci pochádza z ...

Foto dňa

Panoráma dňa:

Jósvafo

Vyhľadávanie

 

Najčítanejšie články