Slovensko

Plešivec

V stredoveku bol Plešivec významným centrom Gemera, s mestskými právami získanými už v roku 1328. Jeho dominantou bol veľký vodný hrad na severozápadnom okraji dnešného mesta, ktorý bol zničený v 17. storočí, za nájazdov Turkov.
 

Dnes ho pripomínajú už len pozostatky bývalého obvodového múru. V meste sa nachádza zaujímavá barokovo-klasicistická zvonica a ranogotický reformovaný kostol sv. Juraja z 13. storočia, obnovený začiatkom 17. storočia. Zachovali sa tu kaplnka rodu Bebekovcov a náhrobník Ladislava Bebeka s erbom. Do roku 1849 bol Plešivec sídlom Gemerskej župy. Na fasáde bývalého župného domu sa nachádza pamätná tabuľa slovenských národovcov – M. Bakulíniho, Š. M. Daxnera a J. Francisciho, ktorí tu boli po potlačení národnej revolúcie v roku 1848 odsúdení na smrť.
 

Vďaka svojej polohe (mesto je ohraničené tromi planinami Slovenského krasu – Plešiveckou, Silickou a Koniarskou) je Plešivec ideálnym východiskom pre výlety za poznaním tohto jedinečného regiónu. A keďže leží aj v blízkosti jaskyne Domica na slovensko-maďarskej hranici, je strediskovým mestom odkiaľ sa vďaka cestnému a železničnému spojeniu dá pokračovať do Aggtelekského krasu v Maďarsku.

Fotografie:
Mgr. Tibor Ičo;
Ing. Gabriel Kiss;

Betliar
Betliarsky park patril do roku 1945 významnej ...
Dlhá Ves
Dlhá Ves sa nachádza v slepej Dlhovskej dolin...
Galéria Andrassy
Secesná budova v Krásnohorskom Podhradí bol...
Hájska dolina
Menej známou krasovou oblasťou, oddelenou od ...
Husitský kostol v Lúčke
O tom, že husiti na východnom Slovensku žili...
Koceľovce
Koceľovce sa nachádzajú v gemerskej časti S...
Krásna Hôrka
Národná kultúrna pamiatka. Na pôvodne star...
Mauzóleum
Impozantné, nádherné, turistami celého svet...
Ochtiná
Obec Ochtiná leží na hornom toku rieky Ští...
Plešivec
V stredoveku bol Plešivec významným centrom...
Rožňava
Významným administratívnym, ekonomickým, ku...
Silická Ladnica
Dojem z priepasti - jaskyne, keď ju navštív...
Sokolia skala
Navštíviť prírodnú rezerváciu Sokolia ska...
Szadvar
Naučný chodník Szádvár - (Szogliget), dlž...
Štítnik
V romantickej časti horného Gemera, v jednom ...
Turniansky hrad
Na výraznom hradnom vrchu (terén s rozlohou ...
Zádiel
Tento krasový kaňon v dĺžke troch kilometr...

Maďarsko

Aggtelek
Obec je známa vďaka jaskyni Baradla. Zo 51 me...
Bódvaszilas
Rímsko katolícky kostol dediny bol postavený...
Gömörszőlős
Jediná obec v Maďarsku, ktorá si vo svojom n...
Jósvafő
Pamiatkovo hodnotná časť obce - stará dedin...
Kelemér
Jediný obnovený sedliacky dom v regióne, kto...
Mártonyi
Paulínsky kostol a kláštor v časti Három...
Perkupa
Rekonštruovaná sušiareň na ovocie, ktorú v...
Szalonna
Rotunda reformovaného kostola z doby Árpádov...
Szendrő
Reformovaný kostol S prekrásnou panorámou na...
Színpetri
V obnovenom objekte starého vodného mlyna bol...
Szögliget
V Múzeu ľudových tradícii uja Pištu/ Pista...
Tornakápolna
Reformovaný kostol obce má cenný interiér...
Tornaszentandrás
Rímsko katolícky kostol na kopci pochádza z ...

Foto dňa

Panoráma dňa:

Tornakápolna

Vyhľadávanie

 

Najčítanejšie články