Slovensko

Rožňava

Významným administratívnym, ekonomickým, kultúrnym i spoločenským centrom Slovenského krasu i historického regiónu Gemera je mesto Rožňava. Vzniklo ako banícke sídlo, ktoré dostalo mestské výsady už v roku 1340. V roku 1410 sa Rožňava stala privilegovaným tzv. Slobodným kráľovským mestom.
 

Historickým jadrom mesta je zachované, pravidelné štvorcové námestie, najväčšie svojho druhu na Slovensku. Obklopujú ho pôvodne meštianke domy, architektonické pamiatky, postavené priamo na niekdajších štôlňach stredovekých zlatých baní. Pôvodne gotické a renesančné budovy boli postupne prestavané v barokovom a klasicistickom slohu, ale zachovali sa v nich mnohé gotické prvky a detaily zo stredoveku. V komplexe tvoria jednotný celok v pôvodnej urbanistickej dispozícii.
 

Dominantou námestia je 36, 5 metrov vysoká, pôvodne Strážna veža postavená v neskoro-renesančnom slohu (zač. 17. storočia), dnes upravená na vyhliadkovú vežu, z ktorej možno pozorovať jedinečnú panorámu okolitých hôr Slovenského rudohoria, obklopujúcich majestátnu Rožňavskú kotlinu, v údolí rieky Slanej. K pozoruhodným stavbám v historickom jadre mesta patrí aj barokovo – klasicistická biskupská rezidencia s katedrálou, postavenou pôvodne v gotickom slohu už v 14. storočí. Nachádza sa v nej vzácny oltárny renesančný obraz známy ako Metercia (sv. Anna Samotretia) z roku 1513, na ktorom sú realisticky znázornené banícke scény z dolovania rudy, v konkrétnom krajinárskom prostredí. Originalitou spracovania patrí táto maľba k unikátnym dielam výtvarného umenia v celoeurópskom meradle.
 

K architektonickým skvostom mesta patrí aj rímsko-katolícky kostol sv. Františka Xaverského, pôvodne jezuitský, postavený v barokovom slohu na mieste už zaniknutej radnice.
 

Pri prehliadke Rožňavy nemožno vynechať expozície Baníckeho múzea, so vzácnymi zbierkami pochádzajúcimi z historického regiónu Gemera. Rožňava je hlavným východiskom poznávacích ciest a turistických trás smerujúcich k najväčším zaujímavostiam Slovenského krasu.

Fotografie:
Mgr. Tibor Ičo;

Betliar
Betliarsky park patril do roku 1945 významnej ...
Dlhá Ves
Dlhá Ves sa nachádza v slepej Dlhovskej dolin...
Galéria Andrassy
Secesná budova v Krásnohorskom Podhradí bol...
Hájska dolina
Menej známou krasovou oblasťou, oddelenou od ...
Husitský kostol v Lúčke
O tom, že husiti na východnom Slovensku žili...
Koceľovce
Koceľovce sa nachádzajú v gemerskej časti S...
Krásna Hôrka
Národná kultúrna pamiatka. Na pôvodne star...
Mauzóleum
Impozantné, nádherné, turistami celého svet...
Ochtiná
Obec Ochtiná leží na hornom toku rieky Ští...
Plešivec
V stredoveku bol Plešivec významným centrom...
Rožňava
Významným administratívnym, ekonomickým, ku...
Silická Ladnica
Dojem z priepasti - jaskyne, keď ju navštív...
Sokolia skala
Navštíviť prírodnú rezerváciu Sokolia ska...
Szadvar
Naučný chodník Szádvár - (Szogliget), dlž...
Štítnik
V romantickej časti horného Gemera, v jednom ...
Turniansky hrad
Na výraznom hradnom vrchu (terén s rozlohou ...
Zádiel
Tento krasový kaňon v dĺžke troch kilometr...

Maďarsko

Aggtelek
Obec je známa vďaka jaskyni Baradla. Zo 51 me...
Bódvaszilas
Rímsko katolícky kostol dediny bol postavený...
Gömörszőlős
Jediná obec v Maďarsku, ktorá si vo svojom n...
Jósvafő
Pamiatkovo hodnotná časť obce - stará dedin...
Kelemér
Jediný obnovený sedliacky dom v regióne, kto...
Mártonyi
Paulínsky kostol a kláštor v časti Három...
Perkupa
Rekonštruovaná sušiareň na ovocie, ktorú v...
Szalonna
Rotunda reformovaného kostola z doby Árpádov...
Szendrő
Reformovaný kostol S prekrásnou panorámou na...
Színpetri
V obnovenom objekte starého vodného mlyna bol...
Szögliget
V Múzeu ľudových tradícii uja Pištu/ Pista...
Tornakápolna
Reformovaný kostol obce má cenný interiér...
Tornaszentandrás
Rímsko katolícky kostol na kopci pochádza z ...

Foto dňa

Panoráma dňa:

Betliar kaštieľ

Vyhľadávanie

 

Najčítanejšie články